Termeni și condiții

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.respirodental.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.respirodental.ro , ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Încă de la început Administratorul face cunoscut utilizatorului faptul că acesta nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Prin “Termeni și Condiții”, administratorul transmite către utilizator faptul că: Prin “site” se înțelege în continuare site-ul de internet www.respirodental.ro, prin “administratorul site-ului” înțelegem RESPIRO DENTAL CLINIC cu sediul în București, HRISTO BOTEV 7, iar prin “utilizator” se înțelege în continuare orice persoană care vizitează și dorește să utilizeze site-ul.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea site-ului respirodental.ro sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor aplicabile.

Dacă nu sunteți de acord cu condiţiile de utilizare de către dumneavoastră a Site-ului şi a datelor cu caracter personal de către www.respirodental.ro, vă rugăm sa nu mai utilizați acest website! Vizitând și utilizând acest website, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos. Neacceptarea acestor “termeni și condiții” atrage obligația utilizatorului de a părăsi și de a înceta accesarea site-ului.

Limitarea răspunderii site-ului www.respirodental.ro

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conţinutul Site-ului inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Site-ului/ Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Site-ul/ Serviciul.

Drepturile proprietății intelectuale

Conținutul Site-ului vă este oferit gratuit, cu scop de informare. Conținutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit fără a avea în prealabil acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală, adica www.respirodental.ro. Sunteți de acord să nu folosiți, copiati, distribuiți conținutul acestui website în scop comercial. Pentru sesizarea unei probleme legată de drepturile de autor, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa manager[at]respirodental.ro.

Sfaturi, diagnostice și tratamente medicale

Acest Site este creat exclusiv în scopuri de informare și nu-si propune să ofere diagnostic, tratament sau profilaxie pentru nici o boală stomatologică. Conținutul informațional al site-ului nu tine loc de diagnostic sau tratament medical pentru probleme sau afectiuni de sanatate. Site-ul nu este un înlocuitor al serviciilor medicale profesioniste oferite de specialistii in stomatologie. Dacă aveți sau suspectați probleme stomatologice, vă recomandăm să consultați un medic stomatolog.

Profesioniștii din domeniul medical stomatologic

Profesioniștii în domeniul medical stomatologic nu ar trebui să folosească informațiile din acest site în scopul tratării/ prevenirii/ diagnosticării și nu pretindem să oferim sfaturi sau recomandări cu scopul de a servi ca suport al deciziilor de diagnostic/ tratament medical. Vă rugăm să consultați medicul specialist pentru consiliere înainte de aplicarea oricărui tratament/ medicatie recomandat pe acest Site. Un diagnostic exact este esențial, datorită contraindicațiilor posibile în cazul utilizarii tratamentelor/ procedeelor medicale prezentate în Site.

Modificarea termenilor și condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Protecția datelor personale

În ceea ce privește această notă de informare a protecției datelor personale, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a Serviciului. Prin completarea pe Site a formularului de contact / programare  sau orice altă modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru: activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de email comunicate; transmiterea de email-uri/mesaje informative și non-comerciale cu privire la concursurile, promoțiile și discounturile perioadei respective.

Vă invităm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate a Site-ului.

Posibila legătură cu alte site-uri

Utilizatorul înțelege această legătură a site-ului inițial cu alte posibile site-uri și acceptă totodată trimiterea pe site-uri noi care pot conține produse, furnizori, cazuistică sau posibile articole ale unor blogg-uri etc.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Este interzisă copierea, preluarea,  reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; în caz contrar, se vor aplica sancțiunile legislației în vigoare, prima etapă fiind rezolvarea situației pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, părțile se vor întâlni în instanță.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa Str. Hristo Botev 7, București,  sau prin e-mail la manager[at]respirodental.ro.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.